Ostateczna koncepcja systemu wyborczego RKW

RKW przyjęta na posiedzeniu Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
i Liderów RKW 9 IV 2016 w Warszawie uzupełniona o uwagi z debaty RKW w Klubie Ronina 8 VIII 2016
  i ostatecznie przegłosowana przez Radę Koordynatorów.

Koncepcja PW RKW