Oświadczenie RKW z dn. 1.12.2017

Ruch Kontroli Wyborów jako czynnik społeczny bierze udział w procedowaniu w sejmie pakietu ustaw dotyczących wyborów pod nazwą „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)”  w ramach prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Stanowczo protestujemy wobec pomówieniom posłów – członków komisji – należących do partii opozycyjnych, a zarzucających RKW upolitycznienie naszych działań.

Oświadczamy, że powszechny społeczny woluntarystyczny Ruch Kontroli Wyborów skupia osoby o różnych poglądach politycznych, których jedynym celem jest dbałość o uczciwość procesów wyborczych w Polsce i o jakość stanowionego w tym względzie prawa.

 

Jednocześnie, kierując się tym celem, wzywamy posłów Sejmu RP o ustanowienie prawa uniemożliwiającego decydowanie o organizacji i przebiegu wyborów od 2018r. urzędnikom oraz sędziom, wobec których w  wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z marca 2015r.  [druk: KBF – 4114-004-01/2014 I/14/006 ] po przeprowadzonej kontroli w Krajowym Biurze Wyborczym  skierowane zostały imiennie konkretne zarzuty lub sformułowane zostały oczekiwania w formie wniosków pokontrolnych, jakie nie zostały zrealizowane od tamtej pory do dnia dzisiejszego.

 

Krajowa Rada Koordynatorów RKW

Paweł Zdun – przewodniczący

Tomasz Hubert Cioska – wiceprzewodniczący

 

Koordynatorzy Krajowi RKW:

Hanna Dobrowolska

Ewa Stankiewicz

Józef Orzeł

 

Koordynator Prawny

Krystyna Łazor