PKW opublikowała instrukcję dla członków obwodowych komisji wyborczych

Przedrukowujemy instrukcję przedstawioną przez PKW. Oryginał można znaleźć  TUTAJ.

Możesz być kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie, jeżeli jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji – oraz masz prawo do głosowania – czyli:

1) jesteś obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat;
3) nie jesteś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jesteś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej ale nie jesteś obywatelem polskim, także możesz być kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej pod warunkiem, że:

1) najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat,
2) jesteś w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa,w ktorym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji,
3) nie jesteś pozbawiony prawa do głosowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jesteś obywatelem.

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie powinieneś zgłosić bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach.

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Możesz być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.