PKW przypomina: Zgłoszenia członków komisji wyborczych jeszcze przez niecały tydzień

  • przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
  • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie należy zaś:

  • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;
  • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Ile wynosi dieta?

Członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Wysokość diety to:

– dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 650 zł,

– dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 600 zł

– dla członków terytorialnych komisji wyborczych – 550 zł,

– dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł,

– dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł,

– dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł.

Chcę zasiadać w komisji wyborczej – co muszę zrobić?

Jeśli chcesz zaangażować się w prace terytorialnej (wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) komisji wyborczej albo obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, zgłoś się do jednego z komitetów wyborczych.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania delegaturą Krajowego Biura Wyborczego (dane teleadresowe można znaleźć: tutaj).