PKW zobowiązuje OKW do wydawania kopii protokołów wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza potwierdza, że na podstawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania, obwodowe komisje wyborcze mają obowiązek wydania kopii protokołów wyborczych mężom zaufania oraz członkom komisji, a przewodniczący lub jego zastępca – uwierzytelnienia kopii.

Jedynym przypadkiem, w którym komisja jest zwolniona z tego obowiązku jest brak możliwości technicznych.

 

Poniżej udostępniamy odpowiedź PKW na nasze zapytanie, którą powinien zabrać ze sobą każdy mąż zaufania w dniu wyborów.

 

Pismo z PKW dot. udostępniania kopii protokołów wyborczych