Po referendum

System nie służy do liczenia głosów i dublowania prac PKW, to tylko cel poboczny, system służy do kontrolowania przebiegu wyborów i zapobiegania fałszerstwom.
Tak naprawdę to tylko narzędzie – kontrolujecie wybory – WY.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się na maila
shork@ruchkontroliwyborow.pl

Shork