Koordynator RKW za granicą RP

Koordynatorem Ruchu Kontroli Wyborów za granicą RP jest tymczasowo Paweł Zdun
kontakt: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl
proszę w temacie wpisać nazwę państwa, w którym Państwo głosują