Protesty Wyborcze składamy do Sądu Najwyższego najpóźniej do 22 października!

PROTEST WYBORCZY DOTYCZĄCY WYBORÓW z 13 października 2019 r. SKŁADAĆ NALEŻY DO SĄDU NAJWYŻSZEGO w terminie do 22.X.2019 r. (najlepiej osobiście w siedzibie Sądu Najwyższego, z potwierdzeniem złożenia na kopii Protestu lub jeśli to nie jest możliwe, listem poleconym do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Poczty Polskiej).

PROTEST WYBORCZY
Sąd Najwyższy
plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa