Przekręty w Warszawie! RKW podejmie kroki prawne

Przekręty w Warszawie! Nadprodukcja wyborców i wędrujące karty wyborcze oraz chaos organizacyjny, czyli skandaliczny przebieg wyborów w stolicy.

Ruch Kontroli Wyborów wskazuje na kluczowe nieprawidłowości, które naszym zdaniem rzutują na wynik wyborów w Warszawie i najprawdopodobniej w kilku innych dużych miastach:

Za dużo kart wyborczych w komisjach wyborczych w stosunku do liczby wyborców, niektórzy wyborcy zgłaszali otrzymywanie kilku kart w wyborach na prezydenta [pytanie: Czemu służyła taka nadprodukcja kart? Być może nadprodukcji określonych „jedynie słusznych” głosów?]

Więcej kart wyjętych z urny niż do niej wrzuconych przez wyborców [pytanie: Kto w w jakim celu dosypał i  w tym konkretnym wypadku powinien ponieść odpowiedzialność karną?]

Mniej kart wyjętych z urny niż do niej wrzuconych przez wyborców [pytanie: Kto w  jakim celu je wyjął i powinien ponieść odpowiedzialność karną?]

Komisje ze 100% [i większej!?] frekwencji; rozlegają się głosy wyborców w tych właśnie obwodach, że NIE głosowali wcale [pytanie: Czy i czyje podpisy widnieją na spisach wyborców? Domagamy się ich sprawdzenia przez organa śledcze!]:

nr 610 (komisja w SP nr 330 na Ursynowie ul. Mandarynki 1) – 1355 osób [analiza dokonana przez RKW wywieszonych protokołów z tej komisji uspokaja – proporcje miedzy liczbą osób uprawnionych do głosowania a liczbą wydanych kart  i wyjętych z urny są naturalne np.: 1708-1355-1351, 1712-1355-1353; trwa wyjaśnianie źródła i powodu pierwszej informacji wzbudzającej niepokój w zw. ze 100% frekwencji; pytamy: czy protokoły zostały zmienione? jeśli tak, to gdzie są protokoły oryginalne=wyjściowe, skoro nie zostały wywieszone? jeśli nie były zmienione – prosimy o informację członków komisji, MZ lub O]

nr 390 (Komisja w  Zespole Szkół Specjalnych nr 97, Tarchomińska 4 Praga-Północ – 706 osób

nr 675 (Komisja przy przedszkolu nr 314 w dzielnicy Włochy ul. 1 Sierpnia 36a) 918 osób 

Za mało kart do głosowania na prezydenta w porównaniu z oznaczeniami na paczkach z kartami przekazanymi do komisji [pytanie: Do jakiej komisji i w jakim celu „przewędrowały” określone karty?]

Nieotrzymywanie przez wielu wyborców [zgłaszały to głównie starsze osoby] kart do wyborów na prezydenta w pakiecie wręczanych kart; części osób nawet po interwencji nie wręczono takich kart [pytanie: Czy nie po to, by potem dorzucić te karty z „właściwymi” glosami?]

Zmienianie ex post protokołów pod przyjętą tezę – np. ze wskazania Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie przebiega poprawianie protokołów z komisji o zgłoszonej 100%frekwencji w w.w. OKW – por wypowiedź dla PAP:Jarosław Jóźwiak z miejskiej komisji wyborczej w Warszawie wyjaśnił PAP, że informacje te są efektem pomyłek w tych trzech komisjach.We wszystkich tych trzech komisjach, komisje obwodowe pomyliły liczbę osób uprawnionych do głosowania z liczbą głosów oddanych. Wszystkie te trzy protokoły zostały zwrócone komisjom do poprawy i w tej chwili czekamy
na ich zwrot do komisji miejskiej. W żadnej z tych komisji nie będzie stuprocentowej frekwencji – powiedział Jóźwiak.W jego ocenie frekwencja w nich i tak będzie wysoka, bo w okolicach 60-70 procent.[ pytanie: czy można w takim razie wykluczyć manipulację spisami wyborców i protokołami w celu usunięcia jaskrawych absurdów w liczbie głosów, wskazujących na „nadmiernie gorliwe fałszerstwo”? czy można wykluczyć, że zmiany idą także w odwrotnym kierunku – poprawienia na korzyść w wypadku zbyt małej liczby głosów? ]

Uniemożliwienie głosowania wyborców rejestrującym się przez ePUAP – odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji  i przypuszczalna skala zjawiska: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/elektroniczne-wnioski-o-wpis-do-rejestru-wyborcow

Brak skanów protokołów na stronie PKW do porównania danych z OKW {cząstkowych} ze zbiorczymi zestawieniami – odpowiedz PKW do RKW o tym, że  pojawią się w ciągu 30 dni [pytanie: w jakim celu przedłuża się zamieszczenie skanów; czy nie po to, by uniemożliwić protesty wyborcze, na które ustawowo jest 14 dni?].

Chaos organizacyjny [ tłok, dwa komisje w jednym lokalu, za małe lokale, zmiany miejsc OKW, kolejki do głosowania, przedłużenie godzin pracy OKW przy jednoczesnym nieprzedłużeniu ciszy wyborczej przez PKW, zbyt małe komisje wyborcze wobec znacznego powiększenia obwodów  lub połączenia dwu obwodów w jeden, starsze i chore osoby liczące głosy w „komisjach nocnych” przy odmowach przyjmowania zgłoszeń do komisji przez inne osoby] – [pytanie W jakim celu doprowadzono do takiego bałaganu podczas organizacji wyborów? czy PKW nie popełniła przestępstwa przeciwko „ciszy wyborczej” nie przedłużając jej wobec czynnych lokali wyborczych]

Zwracamy się o zgłaszanie kolejnych naruszeń  i informujemy, iż RKW rozważa złożenie pozwu zbiorowego w związku ze sfałszowanymi wyborami w Warszawie oraz w konsekwencji będzie się domagać powtórzenia tych wyborów.