Przypilnuj uczciwości wyborów w komisjach wysokiego ryzyka! LISTA

Poniżej znajduje się lista zagrożonych komisji- ich spis powstał na podstawie wyników wyborów samorządowych w 2014 roku. Są to komisje średnie i duże, charakteryzujące się ogromną ilością głosów nieważnych (powyżej 30%; norma wynosi 2%!).

Lista znajduje się w zakładce Dokumenty Ruchu Kontroli Wyborów – TUTAJ (klik).

Lokalizacja: w większości miasteczka i wsie

Funkcja w komisji: mąż zaufania lub obserwator społeczny

Zdobycie upoważnienia:

– mąż zaufania delegowany jest przez zarejestrowany lokalnie komitet wyborczy- należy się do niego zgłosić

– obserwator społeczny: należy zgłosić się do lokalnego koordynatora lub napisać na adres koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Zadanie jest trudne, wymaga dojazdu do komisji i odporności psychicznej oraz oczywiście znajomości przepisów i potencjalnych zagrożeń (patrz: szkolenia RKW).

Po zakończeniu liczenia głosów należy bezwzględnie uzyskać scan/zdjęcie protokołu i przesłać na adres sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl . Natomiast po oficjalnym ogłoszeniu wyników zadaniem wolontariusza będzie porównanie ich z posiadanym skanem i ewentualne zgłoszenie nieprawidłowości.

Lista znajduje się w zakładce Dokumenty Ruchu Kontroli Wyborów – TUTAJ (klik).