RAPORT NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z GODZ. 12:00

1. Brak standardów działania komisji i lokali wyborczych                                 7 zgłoszeń

2. Błędy na listach wyborczych i w wydawaniu kart wyborczych                    1 zgłoszenie
3. Błędy w przygotowaniu kart wyborczych przed głosowaniem                     5 zgłoszeń
4. Niewłaściwa informacja OKW                                                                 1 zgłoszenie
5. Niedozwolona propaganda                                                                      2 zgłoszenia
6. Wadliwość książeczki                                                                            1 zgłoszenie
7. Spis wyborców                                                                                       1 zgłoszenie

 

INNE ZDARZENIA, NIEBĘDĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

  1. Brak męża zaufania                                                                                2 zgłoszenia
  2. Mylące informacje w mediach o sposobie glosowania                                2 zgłoszenia