RAPORT NIK: Beata Tokaj i Marian Dzięgielewski z obecnej KBW odpowiadają za skandal podczas wyborów samorządowych w 2014r.

W postępowaniu na kampanię informacyjną do wyborów samorządowych – zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokonana na stronie internetowej Zamawiającego, bez jednoczesnej zmiany w ogłoszeniu w BZP, co było niezgodne z art. 48 ust. 2 pkt 11 ustawy PZP. Szef KBW Pani Beata Tokaj wskazała, że nie dokonywano stosownej korekty, ponieważ korekta terminu nie była aż tak istotna i nastąpiła tuż przed terminem składania wniosków, a przesunięto termin jedynie o dwa dni, co nie miało wpływu na wynik postępowania;

[…]

NIK zwraca uwagę, że przedłużenie terminów związania ofertą może powodować dodatkowe obciążenia wykonawców planujących złożenie ofert w postępowaniu, bowiem zmusza ich do rezerwacji sił i zasobów na okres dłuższy niż zezwalają na to przepisy. Szef KBW Pani Beata Tokaj wyjaśniła: „Przeoczono 30-dniowy okres związania ofertą. Zapewne dla SIWZ-u przedmiotowego postępowania wzorem był SIWZ z postępowania powyżej tzw. progu unijnego, gdzie okres wynosi 60 dni, i bezkrytycznie został ten błąd przeoczony.” W postępowaniu na moduły do wyborów do Parlamentu Europejskiego „ogłoszenia nie prostowano, ponieważ można byłoby ten błąd uznać jako tzw. „literówkę, niewartą zmiany treści ogłoszenia. Wykonawcy składający oferty i tak od lat wiedzą, że w postępowaniach „krajowych” obowiązuje 30 dni związania ofertą i tę pomyłkę uznaliby za oczywisty błąd.”

———————————————————————————————————————

Raport NIK – wykonanie budżetu, Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze