RKW: 6. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

List w tej sprawie publikujemy poniżej w całości, jako załącznik do tego komunikatu.

Hanna Dobrowolska Krajowy Koordynator RKW
Józef Orzeł Krajowy Koordynator RKW

Warszawa, 21 sierpnia 2015

———————————————————————————————–
załącznik:

Pozdrowienie i błogosławieństwo!

Chyba od co najmniej paru tygodni na stronie internetowej niezalezna.pl w dziale Wydarzenia dnia (z reguły na końcu listy) pod tytułem „RKW – lista koordynatorów w całym kraju” – zob. http://niezalezna.pl/65417-ruch-kontroli-wyborow-lista-koordynatorow-w-calym-kraju publikowana jest wbrew tytułowi nie „Lista koordynatorów RKW”, ale Lista koordynatorów Stowarzyszenia RKW Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy. Wbrew propagandzie Stowarzyszenia RKW RKW-RKW twór ten nie jest całością Ruchu Kontroli Wyborów, a jedynie zorganizowanym przez pp. Marcina Dybowskiego i Jerzego Targalskiego ciałem skupiającym część byłych koordynatorów RKW. Publikowana na Waszej stronie lista obejmuje tylko częściową listę koordynatorów RKW, nie ma na niej koordynatorów, którzy zostali z tej listy usunięci arbitralnymi decyzjami liderów Stowarzyszenia. Niezależna.pl publikując tę listę bierze udział w manipulacji opinią publiczną przez wymienione osoby (i ich współpracowników). Niezależna.pl przyczynia się w ten sposób do rozbijania wielopodmiotowego społecznego tworu zawiązanego w lutym tego roku w Częstochowie jakim jest Ruch Kontroli
Wyborów, a przez to uczestniczy w akcji zniechęcania dotychczasowych oraz potencjalnych wolontariuszy RKW do współpracy w dziele przywracania uczciwości w sferze publicznej.

Bardzo proszę, by zadali Państwo sobie trochę trudu, by porównać fałszującą obraz RKW tzw. Listę koordynatorów RKW publikowaną przez Państwa portal z Listą koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów publikowaną na portalu RKW – tj. http://ruchkontroliwyborow.pl/koordynatorzy/
Wystarczy bardzo pobieżne porównanie, by zauważyć, że te listy w wielu miejscach różnią się od siebie (tj. inni koordynatorzy na tym samym terenie). Bardziej wnikliwy czytelnik zauważy dodatkowo takie osobliwości jak ślady publicznie nieznanych przypadków „nowego podziału administracyjnego”. Na liście Stowarzyszenia (tej publikowanej na niezalezna.pl) pewne powiaty/dzielnice w ogóle nie istnieją. Przykładowo (od paru tygodni) autorzy oszukańczej listy na terenie Warszawy nie zauważają dzielnic Praga Południe, Śródmieście i Wilanów. Uprzejmie proszę o wiadomość, jeśli zarządzający lub współpracownicy Państwa portalu coś wiedzą o nowym podziale terytorialnym m.st. Warszawy, który wymienione dzielnice urzędowo skasował. Do Państwa wiadomości podaję, że lista koordynatorów zamieszczana na http://ruchkontroliwyborow.pl/koordynatorzy/ od początku te dzielnice uwzględnia. Praga Południe, Śródmieście i Wilanów mają swoich stałych koordynatorów, którzy działali i nadal działają w ramach społecznego Ruchu Kontroli Wyborów, o czym władze Stowarzyszenia świetnie są poinformowane, a tych koordynatorów znają osobiście. To że pp. Maksymilian Bylicki, Przemysław Marek Chmielewski i piszący te słowa nie należą do ulubieńców liderów Stowarzyszenia nie powinno mieć wpływu na dokonaną przez nich arbitralną „zmianę administracyjnego podziału m.st. Warszawy”.