RKW – Oświadczenie

Ruch Kontroli Wyborów przyjmuje i upublicznia zgłoszenia nieprawidłowości przekazane przez wyborców. Oświadczamy, że nie zawsze mamy możliwość pełnej i natychmiastowej weryfikacji przekazanych zgłoszeń, w związku z tym w niektórych przypadkach korzystamy z możliwości późniejszego sprostowania i wyjaśnienia niejasnych spraw i sytuacji informując o tym – w razie potrzeby – również policję oraz odpowiednie organy administracji publicznej.