Obwody głosowania za granicą – projekt rozporządzenia MSZ

10 września 2015 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt „Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą” (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276505)

Wiadomo zatem jakie komisje (numery) i gdzie (miejscowości) najprawdopodobniej zostaną utworzone na nadchodzące wybory. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie projektu przez PKW. Właśnie złożyłem prośbę do PKW o uwzględnienie w opinii projektu rozporządzenia MSZ wniosków Polaków o utworzenie obwodu głosowania w Limerick w Irlandii). MSZ, zgodnie z zapowiedzią, zaproponowało utworzenie za granicą 250 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt rozporządzenia (do pobrania – 30MB): Projekt rozporządzenia MSZ w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą

Przypomnę, że w wyborach Prezydenta RP było utworzonych 229 obwodów głosowania, a w niedawnym referendum – 189 obwodów.