Solidarni2010 i Klub Ronina oddelegują obserwatorów

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Koordynatora Krajowego RKW informujemy, że współorganizatorzy RKW – Stowarzyszenie Solidarni2010 oraz Klub Ronina, zgodnie ze swoimi statutami, powinni mieć prawo kierowania obserwatorów społecznych do komisji wyborczych.

Obserwatorów nie trzeba zgłaszać wcześniej (w przeciwieństwie do członków komisji); po prostu zgłaszają się oni do komisji w dniu wyborów, okazując odpowiednie, podpisane przez osobę uprawnioną skierowanie. Wzory skierowań PKW upubliczniła 30 lipca.

Otrzymają Państwo wytyczne dla wolontariuszy RKW pracujących w komisjach wszystkich poziomów w roli obserwatorów społecznych, jak też pełniących inne funkcje.