Spotkanie z Józefem Orłem w Łodzi

W dniu 6 października 2015 r. odbyło się spotkanie z dr Józefem Orłem, Krajowym Koordynatorem Ruchu Kontroli Wyborów.
Spotkanie poświęcone było omówieniu zagrożeń prawidłowości procesu wyborczego oraz działaniom RKW na rzecz uczciwych wyborów.