Spoty edukacyjno – informacyjne PKW związane z Wyborami Prezydenta RP w 2020 roku

 

więcej na:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/lista-spotow-edukacyjno-informacyjnych-pkw-zwiazanych-z-wyborami-prezydenta-rp-w-2020-roku