Sprzeciw wobec planów przywrócenia głosowania korespondencyjnego

Hanna Dobrowolska, Koordynator Krajowy RKW / Solidarni 2010

dr Krzysztof Jabłonka, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW

Krystyna Łazor, Koordynator Krajowy RKW

Paweł Zdun, Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW