HIT RKW!!! Wyciąg z Ustawy Kodeks Wyborczy dla członków OKW i Mężów Zaufania

Znajomość Ustawy Kodeks Wyborczy pozwala skutecznie dochodzić swoich praw oraz dyscyplinować komisję.
Bez podstawowej wiedzy prawnej żaden członek OKW oraz mąż zaufania nie będzie w stanie sprawować efektywnej kontroli wyborów.

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa „PIGUŁKĘ” – wyciąg z Ustawy Kodeks Wyborczy, czyli podstawy, jakie każdy członek OKW oraz mąż zaufania MUSI znać, aby prawidłowo wypełnić swoją misję.

Prosimy o dokładne studiowanie i rozpowszechnianie!

Załoga RKW

PDF, 445 kB, 8 str. A4
Wyciąg z Ustawy Kodeks Wyborczy
Autor: Magdalena Szuty