LISTA KONTROLNA podstawowych czynności członków obwodowych komisji wyborczych

Przekazujemy listę kontrolną (tzw. check-list) dla członków OKW i mężów zaufania, która zawiera wszystkie czynności jakie powinny zostać zrealizowane przed, w trakcie i po głosowaniu.

Lista jest pomocą w prawidłowym przeprowadzeniu pracy w komisjach wyborczych.

Zdecydowanie polecamy wydrukowanie jej i korzystanie zaangażowanym proces wyborczy w najbliższy weekend.