Losowanie członków komisji

W związku z wieloma podmiotami uprawnionymi do kierowania kandydatów na członków komisji [obecnie już ponad 60] zwracamy uwagę na prawdopodobieństwo losowania składów komisji; RKW zaleca koordynatorom i wolontariuszom kierowanym do komisji:
1. Monitorowanie siedziby urzędu celem ustalenia, czy losowanie ma się odbyć. Informacja o losowaniu może zostać wywieszona przed Urzędami w dniu 7 sierpnia. Zatem należy sprawdzić, czy jest informacja w weekend 7-8 sierpnia lub w poniedziałek rano 9 sierpnia. Pierwszy możliwy termin ewentualnego losowania: poniedziałek 9 sierpnia. Ostatni termin losowania: 14 sierpnia.
2. OBECNOŚĆ NASZYCH KANDYDATÓW PODCZAS LOSOWAŃ.
3. Obecność podczas pierwszych posiedzeń komisji i kandydowanie na stanowiska przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących.

Czytaj dalej