Aktualizacja: Biuro Interwencji RKW – nieprawidłowości wyborcze

Do naszego biura interwencyjnego docierają zgłoszenia nieprawidłowości wyborczych z całego kraju.

Prosimy o zgłaszanie kolejnych na:

Telefon: +48 534 569 592 (Mira)

W dniu wyborów:

Agnieszka 737 476 799
Barbara 737 488 064
Bogusława 883 198 661
Maria 509 970 797
Teresa 535 376 174 od czwartku
Jerzy 530 379 426, rezerwowy 733 003 048
Piotr 787 159 403, rezerwowy 787 166 473

 

Email: sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Zgłoszenia z dni po głosowaniu

Warszawa i okolice – wiele zgłoszeń dotyczących braku wywieszonych protokołów OKW.

25.10.2015 – Głosowanie

Kraków, OKW przy ul. Skarbińskiego – komisje wyjmowały z urn po kilkanaście kart więcej, niż wydały wyborcom.

Warszawa, OKW 619 – zgłaszająca otrzymała nieostemplowaną kartę do głosowania. Fakt uniemożliwienia oddania ważnego głosu został zanotowany w protokole komisji.

Aberdeen (Szkocja), OKW 242 – komisja udostępniła wyborcom dwie urny do głosowania jednocześnie. Zapytana, do której należy wrzucić oddany głos odpowiedziała „Obojętne”.

Hamburg – Polska – kilkoro wyborców mimo dopisania się na listy w Hamburgu nadal widniało w spisach wyborców w swoich miejscowościach w Polsce (Osiek n. Notecią, Łobżenica, Piła, Białośliwie, Chodzież),

Koluszki, łódzkie, OKW 4 – komisja otrzymała zbyt małe pomieszczenie, by sprawnie i godnie przeprowadzić głosowanie.

Radom, OKW nr.91 – komisja nie chciała wydać kart wyborcy posługującemu się legitymacją szkolną, mimo iż zgodnie z obowiązującym prawem powinni byli je wydać. Sprawa ostatecznie zakończyła się pomyślnie.

Kraków, OKW 200 – w komisji zabrakło kart do głosowania. Komisja zgłosiła ten problem o godzinie 18.30, a karty zostały dostarczone o… 20:50. Począwszy od godziny około 19:15 gdy kart zabrakło, do 20:50, wielu wyborców zawróciło z komisji nie będąc w stanie zagłosować – jeśli zaś głosowanie w tej komisji nie zostało przedłużone oznacza to, że szansę na oddanie głosu mogli mieć tylko, jeśli byli w stanie pojawić się powtórnie w lokalu między 20:50 a 21:00. Oznaczało by to, że wszyscy ci wyborcy, którzy z wielorakich powodów mogli nie mieć dzisiaj możliwości stawić się w komisji w arbitralnym przedziale 10 minut (!) zostali pozbawieni przysługującego im prawa do głosowania. Nie jest to wina OKW, która zgłosiła wcześniej braki, a osób odpowiedzialnych za dostarczenie kart i weryfikujących czas głosowania w poszczególnych OKW.

Radzymin (pow. wołomiński), OKW 9 – brak podpisu urzędnika na kolejnych stronach spisu wyborców, podpis jest tylko na pierwszej stronie. Ponadto wystąpiły problemy w kontakcie z komisarzem wyborczym i urzędem gminy.

Lublin, OKW 88 – brak obwieszczeń wyborczych na osiedlu przed wyborami oraz w dniu wyborów.

Kraków, Nowa Huta os. Kolorowe – W szkole, w której odbywały się wybory, na tablicach przed poszczególnymi okręgami, wraz z innymi ogłoszeniami,  oraz na tablicach wewnątrz okręgów znalazły się  wyszczególnione listy komitetu… Zjednoczonej Lewicy.
Na moje zapytanie dlaczego tylko jedna lista wyborcza jest wyszczególniona, uzyskałam odpowiedź, że to taki przykład listy uzyskali i wywiesili!! Zapytałam, dlaczego nie pokazali wszystkich innych list jako przykład, na co otrzymałam zapytanie czy ta lista mi się nie podoba. – relacjonuje osoba zgłaszająca.

Paryż – przed ambasadą, w której mieści się komisja, wciąż ogromne kolejki! Zdecydowano o otwarciu wszystkich bram ambasady i wpuszczeniu chętnych na dziedziniec oraz o wydawaniu kart do czasu obsłużenia ostatniego wyborcy.

Paryż – w OKW nr 46 komisja wydaje wyborcom karty bez ściętego górnego rogu.

Mątwica, woj. lubelskie OKW nr 1. Urny wyborze na miarę szóstej potęgi przemysłowej Unii Europejskiej. (foto poniżej)

urna2 urna

Wrocław w OKW przy ul. Chopina karty do głosowania były tak sklejone, że nie było listy KWW Kukiz’15 (9 strona).

Wirtualna Polska – Z artykułu o oszuście Kaszubskim jest wyjście do artykułu oszustce Kopacz która straszy PIS-em w trakcie głosowania. Zakłócanie ciszy wyborczej http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Piotr-K-najmlodszy-polski-milioner-scigany-listem-gonczym,wid,17930907,wiadomosc.html

Słupsk. Już po raz drugi (pierwszy raz podczas referendum uznałam za zwykłą pomyłkę) osoba z komisji podczas wydawania karty kazała mi głośno powiedzieć swój adres. Od razu jej zgłosiłam, że to już kolejny raz, gdy tylko ja ze wszystkich głosujących muszę powiedzieć, gdzie mieszkam. Nikogo innego nie proszono o głośne podanie swojego adresu zamieszkania. Dla innych członków komisji moja skarga była najwyraźniej żartem, ponieważ zostałam wyśmiana. Ponad to na liście głosowania do senatu zabrakło kandydata z jednej z partii, a w ulotkach wyborczych był wymieniany. Było za to nazwisko innego kandydata na senatora, z innej partii.

Lublin, OKW 103 – lokal nie przystosowany do tajności wyborów. Lokal zbyt mały, brak kabin zapewniających tajność głosowania. a komisja i pobierający karty do głosowania znajdują się około 1m od miejsca gdzie można dokonać skreśleń.

Lublin, OKW 119 – brak kabin zapewniających tajność głosowania. Skreśleń można dokonać na stoliku stojącym na środku sali gdzie znajduje się przegroda wysokości około 50cm, lub na parapecie okna. W wyżej wymienionych komisjach zasłaniane są listy wyborcze podczas podpisywania – jak twierdzi komisja aby zapewnić ochronę danych osobowych

Lublin, osiedle Botanik – nigdzie nie znalazłem wiszących obwieszczeń na temat wyborów. Nie wiem gdzie mam głosować – skarży się osoba zgłaszająca.

Warszawa, OKW 726 (Przedszkole Nr 390, Bemowo ul. Secemińska 1, 01-485 Warszawa) ok. 17:00 dostałem nieopieczętowaną kartę wyborczą do senatu. Kiedy zwróciłem na to uwagę, okazało się, że członkini komisji, która mnie obsługiwała, ma całą stertę kart bez pieczęci (pan siedzący obok miał opieczętowane, przynajmniej tę z wierzchu). Dostałem w końcu kartę z pieczątką, komisja podziękowała mi za zwrócenie na to uwagi. Optymistyczny scenariusz jest taki, że spora część głosów do Senatu z tego lokalu będzie nieważna. Pesymista zauważy, że teoretycznie można dostawiać stemple przy liczeniu.

Opole, OKW 38 ul. Ozimska 48 wadliwa karta do głosowania – brak kilku stron w książeczce. Po interwencji wyborca otrzymał poprawną kartę.

Rzeszów, OKW 18 (ul Bohaterów) w dwóch pomieszczeniach do głosowania, przy obu urnach stoją kartonowe pudełka jako dodatkowe urny. Podczas głosowania zauważyłem że do tych kartonowych urn ludzie też wrzucają głosy. Wyborca uzyskał informację od członków OKW, że to normalne i tak jest na całym terenie województwa.

zdjęcie0023zdjęcie0022

W Bielsku Podlaskim w województwie podlaskim wyborcy otrzymują Książeczki wyborcze zawierające dodatkową, 9 listę Komitetu Wyborczego KW JOW. Tylko niektórzy wyborcy otrzymują informację o tym, iż lista jest unieważniona z powodu rezygnacji komitetu z udziału w wyborach. Od członka Komisji uzyskałam informację, iż lista nr 9 jest listą osób bezpartyjnych.

Trepcza, OKW 14 (w okręgu wyborczym nr 22) – Członkowie komisji informowali, jako że karta do głosowania na Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi nie bierze udziału w głosowaniu i zostanie skreślona. Oczywiście jest to nieprawda, KWW Stonogi bierze udział w głosowaniu a podawanie takiej informacji to celowe wprowadzanie w błąd wyborców.

Izabelin (pod Warszawą) oraz Warszawa ul. Kochanowskiego

W tych komisjach przez cały czas do dyspozycji wyborców są … dwie urny jednocześnie!!! Jest to tłumaczone rzekomo…. za małym rozmiarem urn!

Warszawa – członek komisji rozdysponowany na poranną „zmianę” w swojej komisji chciał zostać w OKW również popołudniu, jednak przewodniczący nakazał mu … opuścić lokal komisji. Nie miał szczęścia, bo trafił na upartego prawnika, który powołując się na wszelkie przepisy w tej materii wywalczył sobie zgodę przewodniczącego na pozostanie w komisji.

Warszawa – wyborca nie otrzymał karty do głosowania, gdyż w kratce obok jego nazwiska widniał już jakiś niewyraźny zawijas. Mężczyzna zażądał potwierdzenia odmowy wydania karty na piśmie i z tym pismem udał się na komisariat zgłaszając przestępstwo wyborcze, którym jest uniemożliwienie oddania mu głosu.

 

Zabrze – w lokalu 1 LO przy ul. Wolności wyborca usiłował wynieść kartę do głosowania. Po interwencji innego wyborcy, który wezwał komisję do reakcji na to zachowanie, poinstruowano panią o obowiązku głosowania w lokalu.

Wisła OKW nr 2 – karty z kandydatami do senatu były włożone do książeczki z kandydatami do sejmu niczym zakładka przed listą PO.

Toruń OKW nr 49 – zapis w książeczce brzmiał: “PiS Piotr Stanisław”.

Puck OKW nr 3, w województwie pomorskim – 46 wadliwych książeczek z 770. Brakuje stron, niektóre komitety widnieją po 2-3 razy, innych zaś nie ma.

Warszawa Ursynów OKW 595 – dwie bezdomne osoby wpisano na listę z adresem zamieszkania w siedzibie OKW. ul. Kopcińskiego 7

Legnica OKW nr 1 – Brak listy nr. 10 w książeczce

Tarnów – na liście do Senatu brak informacji nt. partii, z której startuje dany kandydat.

Zduńska Wola nr OKW 11 – brak listy KUKIZ 15 w niektórych książeczkach wyborczych

Radom OKW nr 84, ul. Okulickiego – wyborca otrzymał 2 karty do głosowania do Sejmu i 1 do Senatu.

Nowa Sól, Lubuskie – brak informacji o nowej lokalizacji komisji wyborczej. Komisję przeniesiono z tradycyjnego miejsca.

Pruszcz Gdański OKW nr 7 – brakuje listy nr. 7 w spisie treści. W książeczce po karcie nr.8 jest karta nr.10.

Przecław woj. Zachodniopomorskie – w książeczce były podwójne listy nr.1 i nr.6.

Warszawa OKW nr 368 – przewodniczący komisji nie dopuścił Męża Zaufania gdyż ten nie zgłosił się rano.

Zambrów OKW nr 9 – Komisja wyborcza informuje by nie głosować na listę nr. 9

Opole OKW nr 1 – zbyt mała szpara w urnie wyborczej

Warszawa – komisja wyborcza na ul. Łazienkowskiej 1 wyłożyła karty do głosowania bez zabezpieczenia

Toruń OKW nr 26 – mąż zaufania nie został wpuszczony do lokalu wyborczego przed godz. 7. Chciał sprawdzić, czy urna przed głosowaniem jest pusta. Wpuszczono go dopiero po rozpoczęciu głosowania.

Białystok OKW nr 34 – Piłsudskiego 34 Karta do senatu dołączona jako druga strona książeczki do głosowania.

Wrocław OKW nr 5, nr 9, nr 14, nr 132, nr 225, nr 231, nr 232 – do list wyborczych dopisano bezdomnych podając adres zamieszkania w siedzibie komisji wyborczej.

Toruń – w obwieszczeniu prezydenta miasta podano dla wyborców z ul. Ligii Polskiej i Kolankowskiego adres OKW: Klub Zodiak, ul. Wyszyńskiego 6, który jest zamknięty. W rzeczywistości komisja wyborcza była w LO nr 2 przy ul. Kosynierów.

Świnoujście OKW nr 1 – członek komisji wprowadził wyborcę w błąd, mówiąc, że można głosować na partię, wskazując spis treści. Zgłaszający postawił krzyżyk przy nawie partii, nie przy nazwisku kandydata. Jego głos jest nieważny.

Wejherowo OKW nr 19 – przewodniczący odmówił mężowi zaufania podania informacji o liczbie kart do sejmu i senatu, a także osobach uprawnionych do głosowania.

Złamanie ciszy wyborczej – GOOGLE!!! niestandardowe logo – z linkiem do Newsweeka i informacją o wynikach sondażu

Złamanie ciszy wyborczej? – TVN7 – godz. 4.05 wywiad z Kopacz (powtórzenie) – w przerwie – nie był zapowiadany

24.10.2015

Ursus OKW nr 681 – informatyk (wicedyrektor szkoły) zażądał od przewodniczącej komisji przekazania koperty z loginem i hasłem. Barbara Kurzela z Urzedu Miasta poinformowała, że są to nowe procedury, ale odmówiła podpisania oświadczenia o wydaniu koperty.

Warszawa Targówek OKW nr 901, 902 – spis wyborców bez podpisów – przewodniczący komisji dowiedział się, że jest to zatwierdzone podpisem elektronicznym Wioletty Olejczyk z upoważnienia HGW, co nie jest możliwe do zweryfikowania. Był w urzędzie – zamknięty.

Warszawa Targówek OKW nr 906 – w spisie wyborców pojawiły się adresy  Warszawa Wschodnia 1 – bezdomni?

Berlin, OKW nr 114 i 116 – nieprawidłowo ostemplowane karty do głosowania – przez konsulat, a nie przez Komisję Obwodową, jak nakazuje Kodeks Wyborczy

Gdynia Karwiny OKW nr 65 – wiceprzewodnicząca komisji zapowiedziała, że komisja nie będzie liczyła kart do głosowania w niedzielę rano. Karty trzech komisji znajdujących się w jednym budynku po przeliczeniu w sobotę, zostały zapakowane do nieoklejonych/ nieoznakowanych kartonów z dostępem osób trzecich. Zgłoszenie do komisarza wyborczego w Gdańsku.

Puławy – złamanie ciszy wyborczej – reklama mobilna Włodzimierza Karpińskiego przemierzała w sobotę ulicami miasta. Zgłoszenie do komisarza wyborczego w Lublinie

Rzeszów – Urząd Pocztowy na ul. Asnyka przez tydzień przetrzymywał pakiet do głosowanie korespondencyjnego i wydał go dopiero po osobistej interwencji w urzędzie. Sprawa dotyczyła osoby niepełnosprawnej

Kępice, powiat słupski – wymuszenie podpisu przez członków OKW w powiecie oświadczenia o przestrzeganiu  w ciągu dwóch dni 25 i 26.10. ustawy o dostępie do danych osobowych

Duczki, powiat Wołomin, woj. mazowieckie – dostarczono 1029 kart do głosowania do Senatu na 1700 upoważnionych do głosowania, zaś do Senatu 1330 kart

Miastko, pomorskie – część kart do głosowani jest bez listy PiS (do potwierdzenia jutro)

Polonia (okręg Waszyngton, USA) – 3 osoby nie otrzymało pakietów do głosowania korespondencyjnego, pomimo zarejestrowania się w ustawowym terminie.

Wyborca pomimo zarejestrowania się w serwisie Ewybory, potwierdzając tym samym chęć głosowania za granicą, nie został wykreślony ze spisu wyborców w Polsce.

Maków (pow. skierniewicki) – wadliwe karty wyborcze do sejmu. Na ok 1400 kart 107 miało kilka takich samych stron.

Wrocław – otrzymaliśmy kilka zgłoszeń telefonicznych zapowiedzi odmów wydawania kopii protokołów członkom komisji przez informatyków.

Sosnowiec – w książeczkach kart do głosowania brakuje listy wyborczej PiS, za to podwójnie występuje lista PO.

Śliwice w powiecie tucholskim okręg bydgoski – we wszystkich OKW gminy część zestawów kart do głosowania do Sejmu dostarczonych do lokali ma błędy w liczbie kandydatów, nazwiskach, niewłaściwą kolejność list kandydatów komitetów wyborczych. W ocenie członków OKW karty te wyglądają na dodruki. Niewykluczone, że sprawa dotyczy całego okręgu.

Żurawica pod Przemyślem – (pięć Obwodowych Komisji Wyborczych) urzędnicy będący członkami OKW zabrali karty do głosowania do domu. Sprawa zostanie zgłoszona do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

Do tego zgłoszenia otrzymaliśmy sprostowanie.
Kwestia jest w trakcie wyjaśniania – RKW

Szanowni Państwo!
Jestem zdumiony, zaskoczony i nie wiem jak jeszcze opisać swój stan po przeczytaniu informacji, jakoby w podprzemyskiej Żurawicy wydano już karty do głosowania urzędnikom gminnym oddelegowanym do pracy w pięciu OKW. Drodzy Państwo! Dobry obyczaj nakazuje informację sprawdzić, zanim w formie plotki się ją upubliczni. Nikt z Państwa nie wykonał żadnego ruchu, aby informację sprawdzić. Nikogo nie było w Urzędzie Gminy. Nikt nie skontaktował się ze mną, ani z Urzędnikiem Wyborczym. Informacja na Waszej stronie nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Co więcej jest typową prowokacją zważywszy moje poglądy i wyznawane wartości. Równie dobrze mógłbym opublikować na jakiejkolwiek stronie plotkę, że RKW jest przybudówką Al Kaidy. Tyle samo w tym prawdy. Karty do głosowania są przechowywane w UG w Żurawicy i wydawane będą dopiero w niedzielę rano pomiędzy 5-tą, a 6-tą. Zapraszam przedstawiciela RKW (najchętniej informatora). Jednocześnie domagam się sprostowania na stronie RKW kłamliwej informacji. Dobre intencje nie usprawiedliwiają powielania kłamstwa.
Z poważaniem
Krzysztof Składowski – wójt Gminy Żurawica

Informacja z Żurawicy nie potwierdziła się. Osoba zgłaszająca dostała nieprawdziwą informację.

Serdecznie przepraszamy Pana wójta – RKW

21.10.2015

Drawsko – dotarła do nas informacja, że żołnierzom przebywającym na poligonie uniemożliwia się głosowanie. Sprawę wyjaśniamy.

Sierpc – mazowieckie – na przewodniczącego komisji wywierano presję, by  5 dni przed wyborami przekazał kody i hasło dostępu do systemu informatykowi, który jest jednocześnie urzędnikiem samorządowym. Przekazanie komukolwiek kodów i hasła przed zakończeniem liczenia głosów w Obwodowej Komisji Wyborczej jest naruszeniem procedur. Sprawa zostanie zgłoszona do Komisarza Wyborczego.

Toruń – na terenie miasta zerwano niemal wszystkie plakaty i ogłoszenia PiS (oraz innych partii prawicowych) lub zaklejono je plakatami PO i Nowoczesnej. Sprawę „bada” Policja i Prokuratura

Warszawa Ursus – podczas szkoleń prowadzonych przez Pełnomocnika Okręgowej Komisji (komisarza wyborczego) przekazano jedynie skrótowe informacje na temat najnowszych wytycznych, ignorując fakt że na szkoleniu było wiele osób przystępujących do pracy w komisji po raz pierwszy. Materiały szkoleniowe na temat najnowszych wytycznych będą przekazane członkom komisji dopiero w sobotę.

Lublin – nieprawidłowości podczas szkoleń prowadzonych przez pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej, organizowanych przez Miejskie Biuro do spraw wyborów polegające na wprowadzaniu w błąd co do możliwości uzyskania kopii protokołu wyborczego przez Męża Zaufania. W tej sprawie przedstawiciele RKW złożyli skargę do Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej.