Petycja do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich

Zachęcamy Koordynatorów RKW oraz wszystkich obywateli, którzy zauważyli nieprawidłowości i budzące wątpliwości działania organów władzy podczas minionych wyborów o powielanie inicjatywy Koordynatora RKW w Dąbrowie Górniczej.

Poniżej prezentujemy pismo do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich podpisane przez kilkudziesięciu mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Wydziały Spraw Obywatelskich funkcjonują przy Urzędach Miasta i mają obowiązek reagować na głos społeczności lokalnych.

Pomysłodawcy tej inicjatywy serdecznie dziękujemy!

pismo do urzędu Dąbrowa Górnicza