PILNE pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy

 

 

Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej

Dr Andrzej Duda

 

 

W związku z nadchodzącymi wyborami do Sejmu i Senatu zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o pilne wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej do natychmiastowego podjęcia następujących uchwał:

 

  1. uchwały nakładającej obowiązek na Okręgowe Komisje Wyborcze publikacji na ich stronach internetowych skanów protokołów z wszystkich komisji obwodowych, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu

 

  1. uchwały nakładającej obowiązek na Okręgowe Komisje Wyborcze i PKW udostępniania na stronach internetowych cząstkowych wyników, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego PKW. Tabele z wynikami powinny być aktualizowane co 15 min.

 

  1. likwidacji w Wytycznych PKW możliwości otrzymania kart do głosowania przez wyborcę bez złożenia przez niego podpisu w spisie wyborców.

 

Wobec realnego zagrożenia sfałszowania wyników wyborów, podjęcie przez Pana Prezydenta działań na rzecz transparentności w tej mierze uważamy za niezbędne i wielkiej wagi.

Podkreślamy, że tak niewiele trzeba zrobić [i niemal bezkosztowo], a zależy od tego bardzo wiele.

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że  działalność PKW i Krajowego Biura Wyborczego  – odpowiedzialnego za organizację wyborów i przebieg liczenia głosów pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą społeczną i państwową.

 

Zwracamy się do Pana Prezydenta, jako Najwyższego Urzędu i Gwaranta demokracji, z prośbą o upomnienie się o przejrzystość procesu wyborczego w naszej Ojczyźnie.

 

Ruch Kontroli Wyborów

 

Ewa Stankiewicz

Hanna Dobrowolska

Józef Orzeł

 

13.10.2015 r.

 

Do wiadomości – Państwowa Komisja Wyborcza, Przewodniczący Wojciech Hermeliński

List otwarty RKW do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

„Oczekujemy wezwania PKW do realnych, a nie pozorowanych, działań na rzecz przywrócenia wiarygodności procesu wyborczego w Polsce i jego jawności” – piszą w liście Koordynatorzy Krajowi Ruchu Kontroli Wyborów. List poprzedza „Manifestację na rzecz uczciwych wyborów do Sejmu i Senatu”, zapowiedzianą na 10.10 o godz. 17.00 naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego.

Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej
Dr Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie!
W poprzednim obszernym  piśmie z dn. 4 września b.r.,  informowaliśmy Pana Prezydenta, iż  od lutego 2015 r. prowadzimy obywatelską batalię o przywrócenie uczciwości wyborów w naszej Ojczyźnie w ramach Ruchu Kontroli Wyborów.
Nasze dotychczasowe wysiłki zmierzające do zobowiązania Państwowej Komisji Wyborczej  do podjęcia realnych działań naprawczych dotyczących przebiegu głosowania i liczenia wyników wyborów nie okazały się  skuteczne. Referendum wykazało ponownie wiele nieprawidłowości, które zmusiły nas do złożenia protestu wyborczego.

W dn. 28.09.2015  podczas rozmowy, jaką odbyliśmy w PKW, przedstawiliśmy  Przewodniczącemu PKW sędziemu Wojciechowi Hermelińskiemu,  z-cy Przewodniczącego PKW  sędziemu Sylwestrowi Marciniakowi oraz Beacie Tokaj,  Sekretarz PKW i szefowej Krajowego Biura  Wyborczego  podstawowe propozycje zapewnienia  uczciwego , transparentnego  przebiegu  wyborów do Sejmu i Senatu  25 października, które są  możliwe do wprowadzenia w trybie uchwał PKW jeszcze przed nadchodzącymi wyborami, jak m.in.:
– publikacja skanów wszystkich   protokołów wyborczych na stronach internetowych Okręgowych Komisji Wyborczych,
–  możliwość obserwowania na bieżąco na stronach PKW spływających wyników z komisji obwodowych
– uznanie w  wytycznych PKW protokołu ręcznego  wyników głosowania w komisjach obwodowych za podstawowy dokument prawny, a nie „projekt protokołu” – jak jest to obecnie.
Proponowane przez nas – bardzo istotne, a niemal bezkosztowe zmiany byłyby krokiem milowym w transparentności procesu wyborczego.

Żaden z naszych postulatów nie spotkał się  z konkretną reakcją, wobec czego  nie dostrzegamy woli przeprowadzenia faktycznych działań naprawczych ze strony PKW. Lekceważenie wskazanych przez nas zagrożeń  czy urzędnicza bezradność jest bardzo niepokojącym sygnałem przed nadchodzącymi  wyborami.

Zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie, jako do najwyższej Osoby i Urzędu w Państwie oraz  Strażnika  prawa, z prośbą o pomoc  w naszych zmaganiach o przeprowadzenie uczciwych wyborów. Oczekujemy wezwania PKW do realnych, a nie pozorowanych, działań na rzecz przywrócenia wiarygodności procesu wyborczego w Polsce i jego jawności.

Niech każdy głos polskiego wyborcy zostanie dobrze policzony!
Niech prawo zwycięży w Rzeczpospolitej – w naszym Polskim Domu!

Ruch Kontroli Wyborów

Koordynatorzy Krajowi
Hanna Dobrowolska
Józef Orzeł

Warszawa, 6 października 2015r.