III RAPORT NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z GODZ. 15:00

 

Lp. Rodzaj zgłoszenia Ilość zgłoszeń
1 Brak standardów działania komisji i lokali wyborczych 35
2 Błędy na listach wyborczych i w wydawaniu kart wyborczych 21
3 Błędy w przygotowaniu kart wyborczych przed głosowaniem 11
4 Błędy związane z obsługą informatyczną 0
5 Jawne fałszerstwa wyborcze 6
6 Brak dostępu do wywieszonych protokołów z komisji 0
7 Podpis elektroniczny pod listami wyborców 0
8 Niewłaściwa informacja OKW 2
9 Niedozwolona propaganda 7
10 Wadliwość książeczki 3
11 Spis wyborców podpisany elektronicznie 1
12 Błędy w obwieszczeniach 1

INNE ZDARZENIA, NIEBĘDĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

1 Brak męża zaufania 2
2 Mylące informacje w mediach o sposobie glosowania 2

Stan na 25 października 2015 r., godz. 15:00

Szczegóły raporcie interwencji TU

II RAPORT NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z GODZ. 13:00

 

Lp. Rodzaj zgłoszenia Ilość zgłoszeń
1 Brak standardów działania komisji i lokali wyborczych 21
2 Błędy na listach wyborczych i w wydawaniu kart wyborczych 4
3 Błędy w przygotowaniu kart wyborczych przed głosowaniem 6
4 Błędy związane z obsługą informatyczną 0
5 Jawne fałszerstwa wyborcze 3
6 Brak dostępu do wywieszonych protokołów z komisji 0
7 Podpis elektroniczny pod listami wyborców 0
8 Niewłaściwa informacja OKW 1
9 Niedozwolona propaganda 3
10 Wadliwość książeczki 2
11 Spis wyborców podpisany elektronicznie 0
12 Błędy w obwieszczeniach 1

INNE ZDARZENIA, NIEBĘDĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

1 Brak męża zaufania 2
2 Mylące informacje w mediach o sposobie glosowania 2

Stan na 25 października 2015 r., godz. 13:00

Szczegóły raporcie interwencji TU