Losowanie członków komisji

W związku z wieloma podmiotami uprawnionymi do kierowania kandydatów na członków komisji [obecnie już ponad 60] zwracamy uwagę na prawdopodobieństwo losowania składów komisji; RKW zaleca koordynatorom i wolontariuszom kierowanym do komisji:
1. Monitorowanie siedziby urzędu celem ustalenia, czy losowanie ma się odbyć. Informacja o losowaniu może zostać wywieszona przed Urzędami w dniu 7 sierpnia. Zatem należy sprawdzić, czy jest informacja w weekend 7-8 sierpnia lub w poniedziałek rano 9 sierpnia. Pierwszy możliwy termin ewentualnego losowania: poniedziałek 9 sierpnia. Ostatni termin losowania: 14 sierpnia.
2. OBECNOŚĆ NASZYCH KANDYDATÓW PODCZAS LOSOWAŃ.
3. Obecność podczas pierwszych posiedzeń komisji i kandydowanie na stanowiska przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących.

Czytaj dalej

Kto może prowadzić kampanię referendalną? Każdy!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia kampanii referendalnej, podajemy odnośne przepisy ustawy i informujemy, że każdy może prowadzić kampanię referendalną „w sprawie poddanej pod referendum”.

Ustawa o referendum ogólnokrajowym
Dz.U.2015.0.318 t.j. – Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Rozdział 6. Kampania referendalna i jej finansowanie
Art. 37. Pojęcie kampanii referendalnej
Kampanią referendalną jest prezentowanie swojego stanowiska przez obywateli, partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty w sprawie poddanej pod referendum.

Czytaj dalej

Kalendarz wyborczy – referendum i wybory parlamentarne

Znamy najważniejsze daty związane z wyborami : Wybory Parlamentarne 25 października. Publikujemy kalendarz pomocny koordynatorom i wolontariuszom RKW, a także wszystkim zainteresowanym tematyką wyborczą. Kalendarz dostępny jest w 5 różnych formatach plików : PDF, XLS, XLSX, DOC i DOCX.

Czytaj dalej

Relacja video z Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów i Sygnatariuszy RKW

Konferencja odbyła się w Warszawie 11.07.2015 i skupiła na obradach 40 koordynatorów z całej Polski, jak również wielu działaczy społecznego RKW z sekretariatu oraz z zespołów: IT, prawnego, medialnego, organizacyjnego, d.s obserwatorów zagranicznych, oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Solidarni2010, podmiotu uprawnionego przez PKW w dn. 8 lipca 2015 do prowadzenia kampanii referendalnej oraz do desygnowania członków komisji referendalnych.

Komplet wystąpień programowych (playlista 6 filmów) dostępny na YouTube.

Czytaj dalej

Ruch Kontroli Wyborów / Referendum: Kalendarz czynności

Publikujemy kalendarz czynności związanych z referendum. Zwracamy uwagę koordynatorów i wolontariuszy na istotne podkreślenia.

Za niespełna miesiąc – 7 sierpnia – mija termin zgłaszania kandydatów do komisji ! Przewidujemy konieczność uczestnictwa w losowaniach składów komisji referendalnych, w dniach od 9 do 14 sierpnia, o ile zgłoszonych zostanie więcej kandydatur na członków komisji niż liczba miejsc [z racji terminu 16 sierpnia – powołania komisji !] ! Zalecamy monitorowanie urzędu czy i kiedy ma się odbyć losowanie oraz OBECNOŚĆ naszych kandydatów podczas losowań.

do dnia 23 lipca 2015
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;

Czytaj dalej

2. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Komunikat dotyczy statusu „podmiotu uprawnionego do prowadzenia kampanii” posiadanego od dziś przez Solidarnych 2010 i wystawiania upoważnień przez pełnomocnika.

Informujemy, że w dniu 8 lipca 2015r. Stowarzyszenie Solidarni2010, współzałożyciel i Sygnatariusz RKW, uzyskało wymagany status „podmiotu uprawnionego do prowadzenia kampanii” od Państwowej Komisji Wyborczej i w związku z tym będzie bezpośrednio przez swojego pełnomocnika kierować wskazane osoby do pracy w Obwodowych Komisjach Referendalnych. Prosimy o nawiązanie kontaktu koordynatorów okręgowych i powiatowych w sprawie upoważnień dla osób, które zechcą wziąć udział w kontrolowaniu referendum, z Krajowym Koordynatorem Sieci RKW koordynator.krajowy@ruchkontroliwybo….pl

Czytaj dalej