Apel do Rodaków na dzień wyborów

Drodzy Rodacy!

25 października musimy udowodnić, jak ważna jest dla nas nasza Ojczyzna!

Każdy swoim zaangażowaniem, odwagą i wytrwałością ma szansę odzyskać Polskę dla siebie, dla nas, dla wspólnoty chcącej żyć w normalnym, demokratycznym kraju, gdzie wola wyborców jest obowiązującym prawem i w którym władza liczy się z Narodem.

Nie pozwólmy sfałszować oddanych głosów, nie dajmy się dłużej pozbawiać prawa do uczciwych wyborów!

Za fasadą demokracji kryje się zdeterminowana grupa „trzymająca władzę”, która za wszelką cenę będzie chciała nas okraść z naszych głosów, z naszej wolności. Udało się jej to już wielokrotnie w poprzednich latach, gdy nie działaliśmy razem.
25 października nie dopuśćmy do zwycięstwa wyborczych fałszerzy. Patrzmy im na ręce! Kontrola wyborów, głosowania i liczenia głosów jest możliwa!
Każdy Polak powinien:

– patrzeć na ręce komisji wyborczej,
– wprowadzić wyniki do niezależnego systemu liczenia głosów siepoliczymy.pl i przesłać tam zdjęcia protokołów.

Podczas wyborów prezydenckich 2015 udowodniliśmy, że jest w nas siła zdolna przeciwstawić się złu.

Udowodnijmy to ponownie za dwa dni!
Razem zwyciężymy dla Polski i dla nas!

Ruch Kontroli Wyborów
Hanna Dobrowolska
Ewa Stankiewicz
Józef Orzeł

23.10.2015

RKW: 10 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów – pilnie do rozpowszechniania!

Misja OBWE, oddelegowana do obserwacji wyborów w Polsce, przyjmuje uwagi RKW; pilnie wzywamy PKW do upublicznienia protokołów wyborczych.
1. Informujemy, że na zaproszenie Misji OBWE [OSCE/ODIHR] delegacja RKW w osobach: H.Dobrowolska, K.Łazor, E.Stankiewicz, J.Orzeł,
odbyła w dn. 20.10.2015 rozmowę z przedstawicielem misji OBWE w Polsce, p. Simeonem Apostolov –  analitykiem wyborczym.
Podczas spotkania złożyliśmy pismo adresowane do OBWE z prezentacją kluczowych oczekiwań wobec PKW oraz 30 str. naszego raportu wcześniej przekazanego do PKW oraz do wszystkich władz w Polsce.
Podczas rozmowy p. Simeon Apostolov przyznał rację, że nasze główne oczekiwanie wobec PKW, czyli publikacja skanów protokołów wyborczych ze wszystkich komisji niezwłocznie po ich zatwierdzeniu,  jest całkowicie zasadne, a transparentność procesu wyborczego jest fundamentem realnej demokracji.
Oto treść pisma:

Ostatnie przed wyborami spotkanie Ruchu Kontroli Wyborów w Warszawie pt .”Pytania i odpowiedzi – o uczciwych wyborach”

Jeśli masz wątpliwości, dotyczące procedur wyborczych i zadań wolontariusza RKW, przyjdź i pytaj. 

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Ruchu Kontroli Wyborów, przyjdź, zgłoś się i włącz do działania. 

miejsce:  Dom Pielgrzyma „Amicus”, ul. Hozjusza 2 (przy kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu)

czas: piątek, 23.X.2015 r. godz., 18:00-21:30.

Zapraszam serdecznie,
Paweł Zdun
koordynator okręgu warszawskiego Ruchu Kontroli Wyborów

MOBILIZACJA: Manifestacja na rzecz uczciwych wyborów do Sejmu i Senatu – 10 października 2015, Warszawa

Ruch Kontroli Wyborów i Solidarni 2010 zapraszają na

Manifestację na rzecz uczciwych wyborów do Sejmu i Senatu

w dniu 10 października w godz. 17.00 – 18:45. 
pod Namiotem Solidarnych 2010 naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego
ul.Krakowskie Przedmieście w Warszawie, z udziałem prowadzących: Ewy Stankiewicz, Hanny Dobrowolskiej i Józefa Orła oraz zaproszonych Gości: Teresy Bochwic, Ryszarda Makowskiego, Marcina Pawlickiego, Marcina Wolskiego, wraz z koordynatorami i wolontariuszami RKW z całej Polski.
W programie happening – próba bicia rekordu Guinesa w kategorii: „skanowanie protokołów wyborczych na godzinę”.
Domagamy się od Państwowej Komisji Wyborczej  publikacji na bieżąco w internecie cząstkowych wyników wyborów oraz skanów wszystkich protokołów komisji obwodowych. 
Jawność gwarancją uczciwości!

Bardzo proszę o mobilizację koordynatorów i wolontariuszy RKW. Wciąż istnieje możliwość zmiany przepisów a odkładanie tego na „po wyborach” jest dużym błędem, stwarzającym ogromne zagrożenie. Musimy wykorzystać wszystkie możliwe formy nacisku, żeby jak najszerzej nagłośnić postulaty Ruchu Kontroli Wyborów

Ruch Kontroli Wyborów

Manifestacja RKW (1)