2. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Komunikat dotyczy statusu „podmiotu uprawnionego do prowadzenia kampanii” posiadanego od dziś przez Solidarnych 2010 i wystawiania upoważnień przez pełnomocnika.

Informujemy, że w dniu 8 lipca 2015r. Stowarzyszenie Solidarni2010, współzałożyciel i Sygnatariusz RKW, uzyskało wymagany status „podmiotu uprawnionego do prowadzenia kampanii” od Państwowej Komisji Wyborczej i w związku z tym będzie bezpośrednio przez swojego pełnomocnika kierować wskazane osoby do pracy w Obwodowych Komisjach Referendalnych. Prosimy o nawiązanie kontaktu koordynatorów okręgowych i powiatowych w sprawie upoważnień dla osób, które zechcą wziąć udział w kontrolowaniu referendum, z Krajowym Koordynatorem Sieci RKW koordynator.krajowy@ruchkontroliwybo….pl

Czytaj dalej