Pytania i odpowiedzi dot. wytycznych dla obwodowych komisji ds. referendum

Pytania do PKW i odpowiedzi z PKW dotyczące sposobu realizacji określonych punktów wytycznych „Uchwały PKW z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.”