Nagłaśniamy: ODWOŁANIE do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I

[Informujemy, że RKW posiada pdf dokumentów, na które powołuje się Fundacja w swoim piśmie.]

Pan Jacek Szreder
Komisarz Wyborczy w Szczecinie I,
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego
w Szczecinie, ul. Matejki 6b. pokój Nr 15,
70-001 Szczecin,
tel. +48 91 43 46 054

ODWOŁANIE do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I,
za dokumentami dostarczonymi pocztą tradycyjną.

W związku z Uchwałą Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA w okręgu wyborczym nr 3, oraz w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Miasta Szczecin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

na podstawie art. 432 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) od uchwały Dominik Jafra Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego II Rzeczypospolita Polska wnosi Odwołanie do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I.

W związku z tym że w okręgu wyborczym nr 3 na wymaganą liczbę poparcia wyborców brakło 5 (słownie: pięć) podpisów poparcia tj. ok. 3%, a w okręgu wyborczym nr 4 brakło 8 podpisów (słownie: osiem) tj. ok. 5%.

W składzie Komitetu Wyborczego w Szczecinie podejmującego Uchwałę w dniu 18 września br. brakło trzech osób tj. ok. 33%. Odmówiono rejestracji zgłoszonych list kandydatów na radnych przy absencji ok. 33%

Mając na uwadze powyższe oraz zawarte w załącznikach do niniejszej korespondencji wnioskodawca wnosi o uznanie faktycznie zebranych głosów poparcia wyborców jako wymaganego przy uwzględnieniu oczywistych braków.

Z wyrazami szacunku,