Uwaga Polonia! Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych za granicą

Konieczne jest zapoznanie się z wytycznymi przez wszystkich członków komisji obwodowych, mężów zaufania oraz obserwatorów w komisjach poza granicami Polski!

Uchwała nr 196/2020 PKW z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.