UWAGA! Prześlij do RKW skan lub zdjęcie protokołu!

Na adres sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl należy przesłać zdjęcia lub skany z następujących komisji:
– wszystkich terytorialnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich)
– komisji wysokiego ryzyka (LISTA TUTAJ)
– wszystkich komisji, w których doszło do naruszenia prawa wyborczego

Zdjęcia należy opisać, podając wszystkie potrzebne dane. Można też to zrobić według klucza – poniżej podajemy przykładowy:

Oznaczenie zdjęć protokołów:

nazwa miejscowości – nr okręgu – nr OKW – rodzaj głosowania – nr strony skanu lub zdjęcia.

Na przykład: Olsztyn – 45 – 1- P – 1

tj. Olsztyn, Okręg 45, OKW nr 1, głosowanie na Prezydenta, strona nr skanu lub zdjęcia.

P- prezydent/burmistrz/wójt. G- gminne. R- rada powiatu. S- sejmik wojewódzki