W obwodach zamkniętych też wolno nagrywać

Zgodnie z nowym Kodeksem Wyborczym Mężowie Zaufania mają prawo nagrywać prace komisji przed otwarciem lokalu wyborczego dla wyborców i po zakończeniu głosowania za pomocą własnego sprzętu nagrywającego.
Przepis ten dotyczy także obwodów zamkniętych – także zakładów karnych. Prezentujemy stosowne pismo od PKW.

PKW – Nagrywanie w obwodach zamkniętych