Warszawa: Szkolenie przedwyborcze RKW

Zapraszamy wolontariuszy i koordynatorów na szkolenie przedwyborcze
Ruchu Kontroli Wyborów. Szkolenie odbędzie się w Warszawie, ul. Foksal 3/5, sala B, sobota 26.09.2015 r., godz. 11:00.

W programie poza kwestiami procedur wyborczych m.in. omówienie aplikacji siepoliczymy.pl

Paweł Zdun
koordynator okręgu warszawskiego Ruchu Kontroli Wyborów