Wideoszkolenie – Jak zaplombować urnę oraz Jak liczyć głosy

Prezentujemy praktyczny poradnik dla członków obwodowych komisji ds. referendum oraz mężów zaufania dotyczący podstawowych czynności komisji przed i po głosowaniu.