Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. (I. tura) wraz z uzupełnieniem – Raport RKW nt. II tury wyborów 12 lipca 2020 r.

Jaworzno OKW 1 – zgłaszająca się do RKW, która wyszła w środę 24.06. br. ze szpitala w Krakowie, gdzie bez jej wiedzy dopisano ją do listy wyborczej na dzień 28.06. br. Wedle zgłaszającej w związku z tą sytuacją w komisji doszło do interwencji policji, a wyborca ostatecznie nie wzięła udziału w wyborach.

Łódź OKW 116 – od wyborców, głosujących w OKW przy ul. Kusocińskiego, otrzymaliśmy kilka zgłoszeń z protestem dotyczącym tego, że przewodniczącym tej komisji jest niejaki „Farmazon” – p. Franciszek Jagielski – osoba karana.

Kamionki koło Kórnika OKW 11 – przewodnicząca OKW z komitetu wyborczego p. Rafała Trzaskowskiego agitowała na jego rzecz w trakcie prac komisji wyborczej.

Rymanów Zdrój Sanatorium M – OKW 14 – w komisji nie było kart go głosowania. Doszło tym samym do złamania wszelkich praw wyborczych.

Nowy Targ – OKW 9 – komisja wyborcza odmówiła wyborcom udostępnienia długopisu, twierdząc, że wyborca powinien mieć własny długopis.

Lublin – OKW 4 – osiem znajomych osób oddało głosy na p. Krzysztofa Bosaka. Na wywieszonym Protokole OKW wykazano tylko 2 (dwa) głosy na tego kandydata.

Warszawa OKW 511 ul. Lucerny 13. – przed OKW w czasie ciszy wyborczej ustawiono przenośny plakat p. Rafała Trzaskowskiego.