Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. (I. tura) wraz z uzupełnieniem – Raport RKW nt. II tury wyborów 12 lipca 2020 r.

Niepokojące jest to, że stosunkowo wiele zgłoszeń dotyczyło pozbawienia obywateli RP ich konstytucyjnego prawa (art. 4. Konstytucji) do uczestnictwa we władzy, czyli wyboru ich przedstawiciela (w tym przypadku Prezydenta RP). Wynikało to najczęściej m.in. z błędów w rejestrach wyborców, z łamania procedur przy posługiwaniu się rejestrami wyborców (brak kontroli dowodów tożsamości przy składaniu podpisów), z niedopilnowania tego, by wyborca złożył w rejestrze wyborców podpis we właściwym miejscu, z możliwych wad w systemie epuap, z opieszałości urzędów gminnych w Polsce i konsulatów za granicą podczas wysyłki pakietów korespondencyjnych, z niedostatecznego przeszkolenia członków OKW w postępowaniu z pakietami korespondencyjnymi. To, czy te przekroczenia wynikały z niedostatecznego przygotowania członków komisji wyborczych, czy też były wynikiem zamierzonego działania osób, próbujących w sposób pozaprawny wpływać na wynik wyborów, pozostawiam organom prokuratury i sądów.
Zdaje się niezbędnym, by wszystkie instytucje, uczestniczące w procesie wyborczym, zostały poddane gruntownej kontroli przez państwowe organy do tego powołane. Po raz kolejny mogliśmy się też w praktyce przekonać, jak pilne są gruntowne zmiany w sposobie pracy komisji wyborczych i jak bardzo potrzebna jest gruntowna reforma Kodeksu Wyborczego tak, by proces wyborczy stał się w pełni demokratyczny, uczciwy i transparentny, a osoby, popełniające przestępstwa wyborcze, zaczęły być traktowane tak, jak na to zasługują, tj. jako winne przestępstw przeciwko Państwu Polskiemu.

Za Sztab Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun