Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych – lektura obowiązkowa

Konieczne jest zapoznanie się z wytycznymi przez wszystkich członków komisji obwodowych, mężów zaufania oraz obserwatorów!

UWAGA! Uchwała zawiera wiele nowych przepisów, związanych np. z wymaganiami sanitarnymi, potwierdzaniem mTożsamości, dopisywaniem wyborców do spisu wyborców, głosowaniem korespondencyjnym itd.

Ważne: „Jeżeli wyborca nie potwierdzi własnoręcznym podpisem odbioru karty do głosowania, komisja odmawia jej wydania”.

Link dostępny poniżej. Kliknij:

Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.